Menu

Novinky a oznamy

24 2 2022

PREDĹŽENIE VÝZVY - Voľby poslancov Študentského parlamentu VŠEM

Milé študentky a študenti VŠEM, volebná komisia z členov Akademického senátu jeho študentskej časti predlžuje výzvu na voľby zástupcov - poslancov do Študentského parlamentu VŠEM v Bratislave, ktorý je najvyšší zastupiteľský orgán študentov a jeho cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov vysokej školy, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre všestranný spoločenský, kultúrny a športový rozvoj študentského života na vysokej škole. 


18 2 2022

Vybrali sme si správnu vysokú školu a študenti verejných škôl nám môžu závidieť IT vybavenie a prístup profesorov k študentom

Kolegyne, kolegovia, študenti prezenčnej aj kombinovanej formy štúdia na VŠEM, 

ako delegátky súkromných vysokých škôl môžeme zhrnúť, že problematika financovania vysokých škôl v rámci ŠRVŠ sa nás momentálne nedotýkala. Nadmerný nedostatok financií pre verejné a štátne vysoké školy nám, v momentálnej situácii, nedovolili žiadať o rovnakú podporu aj pre súkromné školy.  

18 2 2022

Správa z ustanovujúceho valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl

V dňoch 12.1. 2022 – 15.1. 2022 sa v Novej Dubnici konalo ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Za študentskú časť Akademického senátu VŠEM sa na zhromaždení zúčastnila študentka denného prezenčného štúdia Barbora Illíková a študentka kombinovaného štúdia Ing. Katarína Kováčová.  

17 2 2022

Voľby poslancov Študentského parlamentu VŠEM - VÝZVA

Milé študentky a študenti VŠEM, volebná komisia z členov Akademického senátu jeho študentskej časti podáva výzvu na voľby zástupcov - poslancov do Študentského parlamentu, ktorí si na prvom zasadnutí zvolia svoje vedenie. Volebnému kolu, ktoré sa uskutoční dňa 28. 2. 2022 elektronicky prostredníctvom portálu Webex, predchádza návrhové kolo v termíne od 17.  do 21. februára 2022. 

RSS

Kalendár udalostí

Archive