Menu

Používateľské príručky

Študentský portál

V používateľskej príručke k študentskému portálu sa nachádzajú informácie o všetkých funkciách, ktoré študentský portál poskytuje, vrátane registrácie tém záverečných prác.

Elektronické zápisy

V používateľskej príručke k elektronickým zápisom sa nachádzajú všetky informácie o tom, ako postupovať pri elektronickom zápise na štúdium.