Menu

Prihlasovanie a návod na zmenu prihlasovacích údajov

Prihlasovacie údaje

 • PRIHLASOVACIE MENO

  Na prihlásenie do študentského portálu bolo pre každého študenta vygenerované prihlasovacie meno zhodné s jeho e-mailovou adresou uvedenou na prihláške. Toto prihlasovacie meno sa nedá zmeniť a ostáva rovnaké počas celého štúdia.
  Študenti, ktorí neuviedli svoju e-mailovú adresu, musia kontaktovať pracovníkov podpory na student.support@vsemvs.sk, ktorí im zabezpečia vytvorenie náhradného prihlasovacieho mena.

 • HESLO
  Ako heslo pre Vaše prvé prihlásenia bolo zvolené Vaše evidenčné číslo študenta, ktoré nájdete na zmluve (začína sa rokom prvého zápisu a pokračuje 6-miestnym číslom – napr. 2007XXXXXX). Toto číslo je unikátne a nie je odvoditeľné z Vášho mena alebo roku narodenia.
  Heslo si po prvom prihlásení môžete zameniť za Vami zvolené.

Tieto isté prihlasovacie údaje platia aj pre výučbový portál Moodle.

Zmena hesla

 • Svoje heslo si po prvom prihlásení môžete zmeniť prostredníctvom stránky Osobné informácie » Zmena hesla.
 • Na zmenu hesla je potrebné zadať pôvodné heslo, ktorým je Vaše evidenčné číslo študenta.
 • Keďže sú prihlasovacie údaje rovnaké pre študentský portál aj pre Moodle, možno ich meniť len na jednom mieste - v študentskom portáli.
 • V prípade problémov s prihlásením po zmene hesla kontaktujte pracovníkov podpory na student.support@vsemvs.sk, ktorí nastavia Vaše heslo znovu na pôvodné.

Pre nových študentov

 • Ak pri pokuse o prihlásenie do portálu dostanete oznam, že zadávate nesprávne prihlasovacie údaje, znamená to, že Váš prístup ešte nebol aktivovaný.
 • Prístup je aktivovaný automaticky potom, ako študijné oddelenie zaeviduje, že uchádzač splnil všetky podmienky pre prijatie.
 • O aktivovaní prístupu je každý nový študent informovaný osobitným mailom.