Menu

Výučba

Harmonogram ak. roka

Obsahuje odkazy na aktuálne harmonogramy akademického roka.

Môj harmonogram *

Obsahuje osobný harmonogram študenta.

Rozvrhy *

Obsahuje rozvrhy výučby.

Konzultačné hodiny *

Zoznam konzultačných hodín pedagógov s možnosťou prihlásenia sa na konzultácie.

Zmeny v konzultačných hodinách a v rozvrhu *

Obsahuje sumár oznamov o zmenách v rozvrhu a konzultačných hodinách.

Výučbový portál Moodle

Obsahuje pokyny pre prístup do portálu so študijnými materiálmi.

 

* Sekcia je dostupná až po prihlásení.